Innovationshuset Changers Hub driver sedan 2015 hubbar i Alby, Botkyrka och på Stureplan. Changers Hub håller även på att expandera till Göteborg. Visionen från start har varit att demokratisera framgång genom att ge alla unga samma möjligheter att driva entreprenörskap. Nu planerar Changers Hub nästa steg i utvecklingen genom att utveckla sin utbildningsgren Academy till en ny form av lärande.

Changers Hub erbjuder co-working via sina hubbar i Stockholm. Utöver det erbjuds även kurser inom entreprenörskap, privatekonomi, programmering samt en ledarskapsutbildning och ett coachningsprogram.

– Under fem år har vi drivit kurser och utbildningar som fått egna ben och vuxit sig starka. Formaten har varit attraktiva både för vårt community och näringslivet och vi har tagit idén vidare och utforskar idag möjligheten att utveckla längre format inom respektive område och utveckla vår Academy, säger Amanias Abraha, medgrundare av Changers Hub och lägger till:

Changers Hub är fortfarande i tidig fas och har ännu inte tagit ett beslut kring vilket format Academy utvecklas till.

Kommer er framtida Academy att behandla samma ämnen som ni idag erbjuder kurser inom?
– Vi tittar just nu på hur vi kan skapa nya format för lärande, på sätt som ingen gjort tidigare. Vi vill utforska hur vi kan innovera lärande genom att skapa mer samspel mellan community, offentlig sektor och näringsliv.

Utökandet av Changers Hub Academy kommer att ske i Stockholmsområdet, om det blir av.

– Där är vi mest etablerade, säger Amanias Abraha och lägger till:
– Vi är i en fas av att experimentera kring framtidens lärande tillsammans med våra partners. Behovet från vårt community är enormt, vi är redo att springa så fort vi har med oss rätt aktörer.

– Vi testar just nu olika alternativ och bildar oss en uppfattning av behovet. Vi hör oss till våra partners som vi vill få med på resan och testar behovet mot näringslivet. Får vi det bekräftat så har vi bra med underlag till att ta nästa steg i processen.

Hur vill ni positionera er?
– Vi kan ibland uppfattas som spretiga. Men det är för att vi vill lösa de flaskhalsar vi ser genom innovation. Vi ser utmaningar och en grupp individer som inte hittar vägar in i olika industrier. Det vill vi lösa genom ett jämlikt samhälle med entreprenörskap som verktyg.

Changers Hub drivs genom partnerskap med näringsliv, stiftelser och kommuner.

– Att utveckla Academyn är att hitta en långsiktighet i Changers Hubs verksamhet och samtidigt ger det en stark samhällsröst för att driva frågor med egna muskler, säger Amanias Abraha och lägger till:

– Vi behöver skapa långsiktiga och hållbara partnerskap för att kunna hinna med vår tillväxt. Vi jobbar med långa processer och det måste ständigt ges nytt liv.

Trots expansionen till Göteborg och tidiga planer på ett inträde i norra Stockholm vill Changers Hub inte bara växa geografiskt och via nya initiativ.

– Vi tittar även på vår egen plattform och hur vi kan innovera den. En av våra styrkor är att vi är behovsstyrda och är inte fast i ett format.

Sedan lanseringen 2015 har Changers Hub byggt ett nätverk av 7 000 unga vuxna. På co-working-ytorna får entreprenörer sitta utan kostnad. Inom nätverket finns 177 registrerade företag, exkluderat entreprenörer som driver sin idé via en ekonomisk eller ideell förening. På hubbarna sitter idag 20 företag som livnär sig på sitt bolag med fler än en anställd.

Medelåldern på de som driver företag är födda 1991.

Planerna för Academy växer på flera håll, enligt Amanias Abraha.

– Vi är igång med två initiativ kopplat till mode och musik med stora aktörer som vill vara med och testa utbildningsformat. Det håller vi på att sätta formatet för och vill sjösätta under 2021.

Changers Hub tittar även på möjligheterna att ta en position inom foto och film.

– Där är utmaningen att ta sig in eftersom aktörerna jobbar i silos. Där försöker vi tillsammans med aktörerna skapa en väg in för entreprenörerna.

Hur kommer det sig att ni framåt riktar in er på kreativa näringar?
– Det är segment som vi i Sverige är väldigt duktiga på men det är forum som idag är väldigt stängda och vars utbildningar är svåra att ta sig in på. Det finns talang och kompetens inom ytterstadsområdena och det här är vårt sätt att synliggöra och möjliggöra det.

Changers Hub har även en inspelningsstudio i Botkyrka för musiker samt en fullutrustad podcaststudio.

Inom byråvärlden vill alla idag ge ett fullserviceerbjudande. Det låter som att ni framåt ska jobba med fullserviceinnovation och fullserviceutbildning?
– Vi har alltid sagt att om det redan finns en aktör som gör det vi vill göra så tar vi ett steg tillbaka. Vi försöker inte skapa allt själva utan vill bidra till dessa individers entreprenörsresa. Finns inte formaten tillgängliga så vill vi finnas där och ta fram det.

 

Hur utvecklas er co-working -affär?
– I takt med att vi växer geografiskt så växer våra kontorsytor. Där får entreprenörer sitta gratis i första steget på sin resa. Nu håller vi på att ta fram format där vi kan vara med i nästa skede av entreprenörernas resor och vara med och accelerera.

Under 2019 lanserade Changers Hub ytterligare en kontorsyta på ovanvåningen av ytan vid Östermalmstorg där entreprenörer får sitta mot en kostnad.

 

Hur når ni ut till er målgrupp?
– Redan från start har det varit word of mouth. Vi har lyckats skapa värde som är attraktivt för vår målgrupp och det har lett till att över 70 procent av de som kommit till Changers Hub har tagit med sig en vän till oss. Bara förra året hade vi en räckvidd på knappt 25 miljoner med noll kronor i marknadsföringsbudget. Det är så vi växer. Vi har aldrig köpt en annons eller sponsrat ett inlägg.

Changers Hub har fem anställda samt en deltidsanställd som arbetar med expansion. Kurserna och utbildningarna drivs av fem konsulter som arvoderas av Changers Hub.

– Vi är i en fas med enorma möjligheter, där vi är för få och vill växa.

Ska ni ta er in i fler städer framåt?
– Det är inte alls främmande. Varenda plats vi hittills sökt oss till har varit behovsstyrt. Vi kommer dit communityt vill ha ett Changers Hub. Men kanske inte de närmaste två åren med tanke på det vi redan har på gång.

 

under 2020 tillsatte Changers Hub en ny styrelse
Fares Hamed (styrelseordförande) och medgrundare av Changers Hub

ledamöter
Siduri Poli, medgrundare av Changers Hub
Erik Stern, utvecklingschef på Family Business Network Sweden
Ziba Zareie, head of section på Regeringskansliet, Socialdepartementet
Hermes Holm, kreativ chef på Miltton
Elin Fabre Andersdotter, programchef på Global Utmaning
Fayyad Assali, executive director på Mentor Sverige
Mernosh Saatchi, grundare av Humblestorm
Krim Talia, investerare
Evin Cetin, partner och advokat på Invictus

 

Alex Mörén