Fokus är på unga makthavare och på arbetsmarknaden. Inbjudna är ordförandena för samtliga av ungdomsförbunden, förutom SDU, som ska diskutera vilka utmaningar det finns på arbetsmarknaden, deras egna förväntningar på arbetslivet och även vilka arbetsmarknadsfrågor som de tror kommer segla upp som de viktigaste om fem år.
 
Dessutom presenterar Unionen en undersökning där de frågat 130 unga politiska makthavare dessa frågor samt vilka som de tror är dagens och morgondagens unga makthavare.
 
– Vi tycker att det är viktigt att vi fångar upp vilka som är makthavare i samhället, vilka som kan påverka arbetsmarknadspolitiken både i dag och i framtiden, säger Unionens samhällspolitiska chef Cecilia Beskow som modererar seminariet.
 
Syftet är att ”lyfta frågorna för att se om det finns några mer långsiktiga lösningar”, fortsätter hon, och om de unga makthavarna själva tror på politiska lösningar.
 
– Vi inser ju att det är de här som både nu och framåt kommer att ha makten om arbetsmarknaden. Sedan vill vi naturligtvis också diskutera vad de tror facket och specifikt Unionen kan göra för att åstadkomma förändringar på arbetsmarknaden. Vi vill hitta gemensamma vägar, säger Cecilia Beskow.
 
Seminariet är på torsdag med start klockan 16.00 på Scandic Malmen.