Frågan togs upp under Unionens kongress efter en motion som lagts av Theres Sysimetsä, från Unionens Stockholms regionstyrelse, och Henrik Bäckstrand.
 
I den föreslog de att fackförbundet borde starta upp en egen tankesmedja för att ta upp kampen mot arbetsgivarna och särskilt Svenskt Näringsliv. Tanken är att tankesmedjan ska konkurrera med Timbro och andra smedjor.
– Arbetsgivarna har genom medvetna opinionssatsningar under lång tid skaffat sig ett tolkningsföreträde. De definierar dagordningen, och vi fackförbund måste ta vårt ansvar för att visa att det inte är så ensidigt som arbetsgivarna målar upp det som, säger Theres Sysimetsä.
 
Ser ni Svenskt Näringsliv och Timbro som era förebilder?
– Nej, jag vill inte säga att de är våra förebilder. Det finns snarare många andra som jag hellre ser som våra förebilder, bland andra Arenagruppen och Sektor 3. Men förebilder har inte varit det viktiga i tanken och arbetet med motionen. Allt kommer snarare ifrån ett behov som vi ser, och där tankesmedjor är den metod vi tror på.
 
Förslaget vann gehör på kongressen, som röstade för att utreda möjligheten att starta tankesmedja. Unionen är dock inte ensamma bland fackförbunden om idén.
– LO har redan påbörjat en satsning på att återta opinionen, det måste vi inom tjänstemannarörelsen också göra. Min idealbild är att facken ska hitta ett samarbete kring de här frågorna, det ligger i allas vårt intresse. Den här satsningen står inte och faller med det. Unionen är såpass stora att vi kan starta upp det själva.
 
Ardalan Samimi