"Den 15 januari hölls årets första partiledardebatt inför valet den 14 september. Stefan Löfven och Jimmie Åkesson var frånvarande av olika skäl. Intresset och politiska omtanken kring den akuta bostadskrisen var lika frånvarande. Enligt Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin, var Jonas Sjöstedt vinnare i debatten. Det är inget smicker som varken Jonas Sjöstedt eller de övriga partiledarna ska påverkas av, då de största förlorarna är våra 289 000 unga som fortfarande väntar på en egen bostad.
 
För dig som missade debatten kan jag recensera den. Fredrik Reinfeldt tog upp lite av varje och betonade tillväxt och sysselsättning som diagnos medan sossarna slutreplikerade med underskott som symptom. Sverigedemokraterna pratade kriminalstatistik och migration medan Jonas Sjöstedt risade vinst i välfärd. Åsa Romson ska få ros för att hon nuddade bostadsbristen vid ett tillfälle, men i övrigt var det kemi och marinbiologi i hennes klimattal. Vi hörde lite mer, hon kallade någon för en ”åsna” till och med. Göran Hägglund var lika rolig som vanligt. Folkpartiet vurmade ånyo för EU och repeterade ”flumskolan”. Pisa-mätningen kom upp, dock ej det lutande tornet i södra Europa utan kunskapsnivåerna i svensk skola, samma skolor som slungar ut nya generationer i bostadslöshet. Annie Lööf hyllade hamburgermomsen som inbringade 40 000 sysselsättningar, hon glömde dock att en majoritet av dessa alltjämt är inneboende eller rider på andra, tredje eller fjärdehandskontrakt. Våra beslutsfattare skyltade mycket i riksdagen, inte om utförsäljningsgrafer av hyresrätter i storstäderna, utan det var omslagsbilder på Stefan Löfven och valaffischer av Annie Lööf respektive Jan Björklund. Våra politiker var extra roliga idag i tv och mobilrutan. Men det är inget roligt med en 19-åring som tvingas att tacka nej till jobb och studier påg grund av bostadsbrist.
 
Allt var sig likt, bostadskrisen är en kris som tydligen berör bara de 158 kommuner som lider av bostadsbrist och de 147 700 unga vuxna som idag bor ofrivilligt hos sina föräldrar. Alla partier har ett bostadsprogram, men ingen vill marknadsföra det inför talman Per Westerberg. Det kan tyda på en ovilja eller okunskap för att spränga bort bostadskrisen, men Hyresgästföreningen kan bidra. Vi har ett ekonomiskt program för hyresrätten som bidrar till en bättre bostadsförsörjning via investeringsstimulans för nybyggnation, ROT-avdrag, miljöpremie för upprustning, slopad fastighetsskatt och skattefria underhållsfonder. Kostnaden för detta skulle vara ca 8 miljarder kronor per år. En stor del av det skulle staten få igen genom bland annat moms- och skatteintäkter från investeringar som annars skulle utebli."
 
Det kvarstår 250 dagar till valet och klockan klämtar för att vi ska få våra beslutsfattare att inse de samhällsekonomiska effekterna av bostadskrisen."
 
Ali Qadiri, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Norrland