I ett brev till kulturdepartementet föreslår organisationen Tevefolket, som representerar TV4, MTG och SBS, att utredningen "snarast kompletteras" och blir föremål för "ytterligare utredning".
 
Allmänt anser Tevefolket att utredningen brister i analysen av konkurrensen mellan kommersiell tv och SVT och hänvisar till direktiven till utredningen som hade att ”beakta såväl publikens behov och efterfrågan samt den påverkan SR:s, SVT:s och UR:s verksamhet har på konkurrensen på mediemarknaden”.
 
Men enligt Tevefolket får public service ofta "carte blanche" i utredningen som dessutom innehåller felaktigheter och ger exempel:
 
• Utredningen kommer fram till att mångfalden inte har ökat, men granskar bara de fem största kanalerna.
 
• Tittarsifforna för linjär tv sjunker, men det tas inte upp i utredningen.
 
• Utredningen gör ingen konsekvensanalys av SVTs allt större utbud på nätet.
 
• Dagspressens kris är strukturell och beror inte enbart på konjunkturen, vilket förändrar medielandskapet och ger public service ett större genomslag.
 
* Utredningen anser att intäkter från produktplaceringar och indirekt sponsring blir en allt viktigare alla tv-bolag. Hur det ska bidra till en större mångfald i samhällsgranskande program och nyheter, diskuteras inte.