Chalmers besked kom igår:

”Med anledning av det oroliga omvärldsläget och det starkt polariserade samhällsklimatet har Chalmers beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus, eller i våra lokaler. Detta för att värna arbetsmiljö och trygghet för våra studenter och anställda”.

Uttalandet är undertecknat av kårordförande Isabelle Jarl och rektor Martin Nilsson Jacobi.

Beslutet har skett efter ett ”övervägande”:

”Yttrandefrihet är en livsnerv för ett universitet. Det är en nödvändig förutsättning för sökandet efter, och skapandet av ny kunskap. Detta innebär att den som är del av ett universitet också kommer att möta idéer och perspektiv som man inte delar, ibland kanske uppfattar som direkt förkastliga. Men för att säkra universitetet som en plats för idéutbyte, där det verkligen finns utrymme för skilda perspektiv, åsikter och nyanser måste lärosätet ta ansvar för formerna för detta utbyte – vi måste skapa spelregler som gör att utbytet kan ske på ett fredligt och öppet sätt”.

Avsändarna definierar även vad som avses med en ”manifestation”: ”att människor samlas och uttrycker politiska åsikter på ett sätt som gör att den som passerar inte kan undgå att se eller höra budskapet, och vi inkluderar även affischering”.

Utbildningsminister Mats Persson (l) ställer sig bakom Chalmers beslut. Han skriver i ett inlägg på X:

”Judar i Sverige uttrycker oro och uppmanar våra lärosäten att säkerställa säkerheten för studenter och lärare. Jag har därför förståelse för att Chalmers nu vidtar åtgärder för att värna säkerheten. Lärosätena ska vara en trygg miljö för lärande”.

Mats Persson får medhåll av L-ledamoten Fredrik Malm:

”Tacksam att Chalmers prioriterar arbetsmiljön och tryggheten för medarbetare, studenter och inte minst judar som nu lever under hot i Sverige till följd av islamism, rasism och Israelhat.
Antisemitism är ingen mänsklig rättighet. Vi måste dra gränsen och upprätthålla den”.

I ett gemensamt debattinlägg i Aftonbladet kräver studentförbunden för  MP, S, C, L, M och KD att högskolan ska backa från sitt beslut. De skriver:

”Chalmers menar att förbud mot politiska manifestationer ’skapar spelregler’ för åsiktsutbyte. Det är ett chockerande uttalande. Vänner av demokratin kan inte låta det stå oemotsagt”.

Studentförbunden sätter även Chalmers beslut i en kontext:

”Det här kommer nog som en överraskning för många, men vi i Sverige har ett enormt demokratiproblem på våra lärosäten. Högskolornas stora tolkningsföreträde resulterar i att högskolelagen tolkas på olika sätt. Konsekvensen blir att demokratiska samtal förbjuds, vilket Chalmers är ett utmärkt exempel på”.

Och vidare:

”Under EU-valrörelsen nästa år kommer KTH kräva oss på 10 000 kronor endast för att affischera – på Chalmers, Stockholms och Lunds universitet rivs våra affischer ned. Våra kampanjande medlemmar jagas bort från campus. Det är en helt bisarr situation”.

Victor Malm, kulturchef på Expressen skriver en kolumn:

”Själv behöver jag inte mer än ett måttband för att rita ut till vilken del av världen som Chalmers tycks hämta inspiration från: Kina, Nordkorea och Saudiarabien. Påhejade, som sagt, av en liberal utbildningsminister. Eller ja, till namnet liberal. Beteckningen verkar ha spelat ut sin roll. Resten av oss vet att demonstrationer och protester är en självklar del av allt intellektuellt liv.”

”För att skydda yttrandefriheten ska Chalmers alltså se till att reducera möjligheten att yttra sig? Och ministern, som fäktats mot wokehotet pga risken att andra tystas, tycker det är utmärkt? Det börjar bli invecklat, det här”, skriver Amanda Sokolnicki, politisk redaktör på DN på X.

”Är det ok att bli rädd nu?”, undrar Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg.