Det var Alarm Ambulansförbundet som ansåg att Vårdförbundet kränkte deras föreningsrätt och begärde skadestånd. Men förbundets stämningsansökan avslogs av tingsrätten i Stockholm. Det berättar Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Alarm Ambulansförbundet ska ha anklagat Vårdförbundet för att ha ha drivit desinformation i stil med att konkurrenten är en ”liten intresseorganisation” som inte är ”med vid förhandlingsbordet”.
 
Alarm Ambulansförbundet yrkade på ett skadestånd på 150 000 kronor för kränkning av föreningsrätten och hänvisade till lagen om medbestämmande, mbl.
Stockholms tingsrätt väljer dock att inte ta upp ärendet. Tingsrätten slår fast att föreningsfriheten inte hindrar fackförbund att konkurrera med varandra.