I dag kom nya siffror från Arbetsförmedlingen som visar att 93 000 ungdomar söker jobb.
TCO anser att Arbetsförmedlingen inte klarar av ungdomsarbetslösheten och vill att regeringen utser en nationell samordnare som samordnar och driver på arbetet med att skaffa jobb till unga.
– Under krisen 2008 tillsatte regeringen regionala samordnare som skulle samla ihop resurserna som fanns, inom skolan, näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommun. Det var en väldigt bra idé som inspirerat oss, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.
Tanken är att den nationella samordnaren ska ”driva på insatserna” och ha ”ett starkt mandat” från regeringen och kanske en ”pengapåse till kommunerna”.
– Kommunerna kan behöva pengar till saker som att skapa feriejobb, ordna praktikplatser och ge stöd till arbetsgivare.
TCO föreslår att den nationella samordnaren leder en grupp bestående av arbetsmarknadens parter, aktuella myndigheter, kommuner och Arbetsförmedlingen.
Arbetet ska inledas med en kartläggning av exempelvis jobb som finns, utbildningar och olika projekt som drivs lokalt.
– Staten måste ta på sig ledartröjan. Vi riskerar att få en generation av ungdomar som inte haft ett jobb.   
Vem som ska ha huvudmannaskapet för en samordnare har TCO inget färdigt förslag på.
– Vi har inte tänkt så långt, men regeringen skulle kunna ge det i uppdrag till Arbetsförmedlingen.