En undersökning från TCO visar att nästan hälften av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning för att klara sina nuvarande arbetsuppgifter.

Rapporten bygger en undersökning som genomfördes av SCB före corona-krisen.

En tredjedel av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte räknar med att få via sin arbetsgivare. Av dessa anser en tredjedel att de behöver vidareutbildning redan inom ett år.

48 procent anser sig behöva vidareutbildning för att hänga med i utvecklingen i yrket eller branschen. Knappt en fjärdedel ville vidareutbilda sig för att kunna avancera.

Över 50 procent av tjänstemännen har under de senaste 12 månaderna funderat på att byta arbete eller yrke.

Men knappt 7 av 10 tjänstemän uppger att deras privatekonomi inte klarar av att de studerar och 55 procent säger sig inte kunna eller vilja ta studielån för vidareutbildning.