Rapporten heter Unga som inte år jobb eter gymnasiet  och har tagits fram av SCB, på uppdrag av TCO.
Den konstaterar att unga som blir arbetslösa året de slutar gymnasiet fick lägre framtida inkomster de första fem åren. TCO anser också att det ”finns tecken” på att ungdomar som startade sin arbetslöshet i högkonjunktur, på sikt fick sämre löner.
Feriearbete er inte bara ”marginellt” högre löner, utan ökade även sannolikheten för ett jobb.
För ungdomar som studerade teoretiska program ökade sannolikheten för att få ett heltidsjobb året efter skolan med 60 procent. För praktiska program ligger siffran på 42 procent.
 
– Kommuner och näringsliv borde inrikta sig på att skaffa sommarjobb till folk. Arbetsmarknadspolitiken borde inriktas på att stötta arbetslösa ungdomar snabbt. Men regeringen drar in stöd till sommarjobb i kommunerna, när de i själva verket borde ha ökat, säger TCOs samhällspolitiska chef Roger Mörtvik.
 
TCO noterar också att det är ”stora inkomstskillnader” mellan unga som studerar teoretiskt eller praktiskt program. Det lönar sig bättre med praktiska utbildningar som fem år efter skolslut gav 200 000 kronor per år, jämört med 167 000  för unga som läst teoretiskt program