Swedish Match snusvarumärke Zyn lyfts i en rapport från Non Smoking Generation fram som ett exempel på influerar-marknadsföring och är reklammannen Calle Schulman ska ha agerar influenser. Men detta stämmer inte, enligt Swedish Match.

Non Smoking Generation tar i sin rapport upp influerare som har nämnt något av eller flera av olika snusvarumärken, Lyft, Nordic Spirits och Zyn. Sistnämnda, Zyn, blev i ett inlägg nämnt under 2020. Det skedde i Calle Schulmans kanal.

”Vi är mycket restriktiva med den här typen av samarbeten och jag kan dementera att vi har betalt för det aktuella inlägget om Zyn som rapporten refererar till. Vi uppfattas säkert som galaktiskt allsmäktiga i vissa läger, men har trots det fortfarande inte listat ut över hur vi får inflytande över allt som skrivs på nätet”, mejlar Johan Wredberg, kommunikationschef på Swedish Match.

Han tror att Non Smoking Generations rapport riskerar att bli något kontraproduktiv:

”Jag kan också konstatera att Non Smoking rapport sannolikt har genererat ett bredare genomslag för vissa varumärken i sociala medier än vad vissa tillverkare åstadkommit”.

Johan Wredberg tycker egentligen inte att det finns någon konflikt mellan Swedish Match och NSG.

Han mejlar:

”I grunden finns heller ingen konflikt. Vi tillskrev redan 2016 regeringen om en önskan om en ändamålsenlig reglering för tobaksfria nikotinprodukter, som beklagligt nog ännu inte är på plats. Till dess att en reglering är på plats har vi tillsammans med andra tillverkare träffat en branschöverenskommelse där vi förbinder oss att förse produkten med bland annat en tydlig varningstext, 18-årsgräns med mera, vilket ligger i linje med befintlig lagstiftning liknande produkter”.