Advokatbyrån Clifford Chances rapport om Swedbanks hantering av penningtvätt i Baltikum visar på brister i kommunikationen. Inför Uppdrag gransknings avslöjande har Swedbank gjort ”felaktiga uttalanden”.

Clifford Chance kommer fram till att ”Swedbank inte alltid intog en aktivt transparent hållning gentemot myndigheterna i penningtvättsrelaterade frågor, tonade ned negativ information och ibland tillämpade en snäv eller bokstavlig tolkning av vissa förfrågningar”.

Clifford Chance har också särskilt granskat offentliga uttalanden gjorda av Swedbank och bankens ledande befattningshavare från januari 2014 till mars 2019. Bland annat har Clifford Chance granskat Swedbanks finansiella, rapporter, uttalanden, ir-kommunikation samt medieframträdanden.

Clifford Chance kommer fram till att uttalanden gjorda av Swedbank och dess ledande befattningshavare när det gäller penningtvätt ”visat sig vara felaktiga eller presenterade utan tillräckligt sammanhang”. Detta gäller perioden oktober 2018-februari 2019.

SVTs program Uppdrag granskning släppte sitt första avslöjande om Swedbanks penningtvätt i Baltikum den 20 februari 2019.

”Det är uppenbart att det har funnits kulturer i banken som inte är acceptabla. Det är allvarligt. Jag har tillsatt en utredning som ska genomlysa kulturen och peka på åtgärder. Det arbetet är igång”, kommenterar Jens Henriksson, vd och koncernchef, Swedbank.

”Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen”, kommenterar Swedbanks ordförande Göran Persson.

Rapporten från Clifford Chance är beställd av Swedbank.