UPPDATERAD 3. Det statliga flygplatsbolaget Swedavia har överlämnat en begärd konsekvensanalys av en eventuell förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport till näringsdepartementet. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (m) kräver nu att en tredje landningsbana på Arlanda planeras. Det tycker inte Vänsterpartiet. Och Socialdemokraterna vill genast bygga bostäder över flygplatsen i Bromma.

”Swedavias bedömning är att det, givet den nya marknadssituationen, inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig”, skriver Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia i ett pressmeddelande.

Inte heller behöver Arlanda byggas ut för att svälja Bromma-flyget.

Swedavia skriver:

”Vid en förtida stängning av Bromma bedömer Swedavia att den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt kan inrymmas på Arlanda utan att några betydande ytterligare infrastrukturinvesteringar behöver tidigareläggas”.

Men på sikt kan en ytterligare landningsbana på Arlanda komma att behöva byggas:

”På längre sikt krävs ytterligare satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda, oaktat om Bromma läggs ner i förtid eller ej. Dessa investeringar inkluderar även ytterligare en rullbana på Arlanda. Arlanda behöver också fortsatt kunna fungera som katalysator för flygbranschens pågående klimatomställning”.

”Stockholm och Sverige är helt beroende av goda förbindelser med omvärlden och jag har länge påtalat vikten av en utökad kapacitet för Arlanda. Regeringen måste nu ge Trafikverket ett tydligt uppdrag om att en tredje parallellrullbana och stärkta förbindelser med tåg och väg till Arlanda ska finnas med i nationell plan. Arlanda finns idag inte med som objekt i Trafikverkets uppdrag till nationell plan, men måste omedelbart tillföras då huvudstadsregionens konkurrenskraft står på spel”, kommenterar Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (m).

”Nu är det guldläge för en nedläggning av flygplatsen, det finns helt enkelt inga argument för att ha den kvar. Den är negativ både för klimatet, bostadsbyggandet i regionen och dessutom inte är lönsam för de som driver den”, kommenterar Clara Lindblom (v), oppositionsborgarråd.

Hon lägger till:

”Jag har förståelse för att Swedavia driver en utbyggnad av Arlanda eftersom deras verksamhet är flyg. Men med hänsyn till klimatförändringarna är det inte möjligt och det måste politikerna ta ansvar för. Utredningar har dessutom visat att det är fullt möjligt för Arlanda att ta över trafiken från Bromma utan att bygga ut”.

”Vi har ju länge drivit på för att lägga ner Bromma och bygga 30 000 bostäder där, det skulle bli en helt ny stadsdel, Bromma parkstad. Men hittills har den politiska majoriteten i Stockholm sagt bestämt nej till det. Man har inte ens velat omförhandla stadens avtal med Swedavia, ett avtal som i praktiken innebär att Stockholms skattebetalare subventionerar flyget med 50 miljoner kronor per år. Vi kommer föreslå att kommunstyrelsen vid nästa möte tillsätter en ny arbetsgrupp för att omedelbart dra igång programarbetet med bostäder på området där Bromma flygplats ligger”, kommenterar Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (s).