Den borgerliga bloggaren och opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell pekar ut en Sweco-konsult engagerad i Socialdemokraterna som en av utredarna i en utredning av privatfinansiering av sjukhusbyggen (OPS) och beställd av socialminister Lena Hallengren. Dagens Opinion har pratat med Sweco-konsulten som tycker han gjorde ett konsultjobb som alla andra.

Konsulten heter Sven-Inge Nylund och fyller 70 år i dag. Han sitter för regionfullmäktige för Socialdemokraterna i Region Stockholm och har styrelseuppdrag i regionens vård-fastighetsbolag Locum AB.

Rebecca Weidmo Uvell undrar om det inte är ”lite  pikant” att Lena Hallengren använder sig av Sven-Inge Nylund i utredningen.  Och hon funderar också på om utredningen syfte egentligen är att framställa Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i dålig dager och ska användas av Socialdemokraterna i valrörelsen.

Sven-Inge Nylund berättar:

– Det var Sweco som fick ett begränsat uppdrag. Vi fick 100 timmar på oss att ringa regionerna och fråga vilka sjukhusinvesteringar de hade gjort de sista åren och vilka de hade på gång. Det har jag gjort och det har använts i materialet. Men jag hade ingen roll det som hade med NKS att göra.

Du gjorde en generell undersökning bland regionerna?
 – Ja. Och det var precis i utredningens slutskede. De ville kunna säga hur mycket sjukhus det byggs ute i landet. Jag ringde runt till fastighetscheferna i regionerna och frågade om de skulle bygga ett nytt sjukhus i Växjö eller renovera sjukhus i Sörmland och så vidare.

Och det var inom ramen för Sweco?
 – Ja, ja. Jag jobbar som seniorkonsult för Sweco Society AB. De fick uppdraget. Jag jobbar heltid, fast jag borde väl vara pensionär, säger Sven-Inge Nylund.

Rebecca Weidmo Uvell presenterar ett samband mellan dig och Lena Hallengren och att det finns en särskild bild av NKS som Socialdemokraterna vill ge. Hur ser du på det?
 –  Det var alltså två departementssekreterare, som var sekreterare i utredningen och som beställde utredningen av Sweco, som gav mig och en kille till jobbet.

Men du har kopplingar till NKS?
 — Ja, jag sitter ju i regionfullmäktige och i fastighets och arbetsnämnden för Locum. Så är det.

Har det påverkat ditt uppdrag för Sweco?
 – Nej. Jag har ju ringt till fastighetschefen även på Locum. Vi pratade inget om Nya Karolinska. De berättade om ombyggnaden på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset och så vidare. Jag skrev upp hur många miljarder som investerades. Det var en ren kartläggning.

Vad tycker du om den bild som Rebecca Weidmo Uvell ger?
 – Hon har gått in och tittat och sett en faktura på 100 timmar från Sweco Society och sett mitt namn på fakturan. Men där står ju inte vad det var jag gjorde.

Vad kan bilden hon ger, få för konsekvenser?
 – Det har jag ingen uppfattning om. Men jag är ju helt trygg i att jag har gjort ett jobb likadant som mina andra jobb. Jag gör jobb åt olika kommuner och statliga verk. Jag intervjuar och skriver precis som andra konsulter, säger Sven-Inge Nylund och lägger till:

– Jag är förundrad över att detta blev som det blev.