SVT var den viktigaste och bästa kanaler för väljarna under valet. Det konstaterar SVT i en rapport beställd av SVT från Novus.

SVT och Novus samarbetade i valrörelsen om en väljarbarometer. Efter valet beställde SVT en undersökning från Novus kring hur väljarna tog till sig information kring valet 2022.

84 procent svarade att de hade använt SVT som informationskälla, följt av ”prata med vänner och bekanta (81 procent) och TV4 (72). 92 procent av förstagångsväljarna hade använt SVT som infokälla.

Dock listar Novus flera av SVTs kanaler som svarsalternativ, till exempel appar, nyhetsprogram eller sociala medier. För TV4 listas bara tv-kanalen. Detsamma gäller även dagspressen,  som inte fick sina tv-kanaler eller poddar listade som svarsalternativ.

63 procent av respondenterna angav att de hade förtroende för SVT följd av SR (54) och TV4 (46).

70 procent av de tillfrågade anser att SVT har lyckats bra/mycket bra med att skapa debatt och diskussion, jämfört med 44 för TV4 och 31 för SR.

Utöver det hade 42 procent använt sig av SVTs valkompass, jämfört med 23 procent för Aftonbladets och 19 procent för TV4.