Snusbolaget säger sig ha runt 15 procent av totalmarknaden av snus och nikotinportioner i Sverige. Ungefär var tredje nikotinportionsdosa säljs av företaget.

”Fördelen med att sälja nikotin online är att vi vet vilka våra kunder är och hur gamla de är. Det och att vi har en tredjedel av nikotinportionsmarknaden innebär att vi har på fötterna när vi uttalar oss”, berättar Markus Lindblad.

Enligt honom är ungefär sex av tio nikotinportionsanvändare tidigare rökare och mindre än en av tio är helt nya nikotinanvändare.

”När det gäller det traditionella snuset är siffrorna annorlunda. Där ser vi en större andel nyrekrytering och lägre andel tidigare rökare. Därmed leder nikotinportioner till en klar förbättring av den redan låga rökningsrelaterade dödligheten i Sverige.”

Dokumentären kretsade en del kring hur tillverkarna har marknadsfört vitt snus genom influerare och hur produkterna smaksätts. Markus Lindblad anser dock att frågan är bredare än så.

”Nikotin är mer än influencers, jordgubbssmak och beroende. Nikotin är ett ämne som ger människor en upplevelse eller positiva effekter. Därför kommer det alltid finnas folk som vill använda nikotin och det kommer oundvikligen att ske en viss nyrekrytering. Frågan vi måste ställa oss då är vilken form av nikotin som den minimala nyrekryteringen bör ske till. Då måste man vara ärlig när man listar farorna med en produkt. Dessutom behöver man diskutera och bedöma risken för att farorna blir verkliga. När det gäller nikotin så är farorna minimala jämfört med andra faror i samhället. Och riskerna likaså.”

När det gäller ungdomar behöver den högre riskbenägenheten uppmärksammas i diskussionen, anser Markus Lindblad.

”I gruppen ungdomar brukar man tala om att ungefär 30 procent har en högre riskbenägenhet, det vill säga en högre vilja att utforska risker. Särskilt här är nikotinportioner en bra produkt för att reducera deras riskbeteende för att undvika framtida tobaksrelaterad dödlighet. I vårt grannland Norge röker numera enbart en procent av kvinnorna i åldern 16-24 år dagligen, medan 12 procent använder snus eller nikotinportioner. Med det utfallet måste man ställa sig den filosofiska frågan om det är en framgång eller ett misslyckande. Först när man har ställt sig den frågan kan man diskutera andra aspekter så som marknadsföring, ingredienser, smaksättning och liknande frågor.”

Markus Lindblad anser vidare att utgångspunkten att mer marknadsföring bidrar till mer försäljning är felaktig.

”Det som sker är att marknadsandelarna mellan olika nikotinalternativ omfördelas, företrädelsevis från cigaretter till säkrare nikotinalternativ eller mellan olika varumärken. Om vi blickar ut mot resten av Europa så konsumeras ungefär samma mängd nikotin men i en annan och skadligare form, nämligen rökning. Summan av lasterna verkar i någon mån vara konstanta.”

Nikotin utvinns från tobaksplantan. Vad säger du till dem som säger att det är fel att kalla det för tobaksfritt snus?

”Nikotin är lika lite tobak som mjölk är nötkött. Till exempel innehåller potatis och en rad andra varor nikotin. Det vore ju tråkigt om färskpotatis inte fick marknadsföras inför midsommar på grund av tobaks- och nikotinlagstiftningen.”

Markus Lindblad ger heller inte mycket för kritiken om att smaksättningen lockar ungdomar att använda produkterna.

”Bland den tredjedel av nikotinanvändarna som handlar nikotin hos oss finns det ingen större skillnad vad gäller smakpreferenser mellan unga och gamla. En vanlig missuppfattning är att det är den yngre gruppen konsumenter som är målgruppen för smaker. Vi har en högre prevalens bland tidigare rökare för icke-tobakssmaker, eftersom man inte bara vill bryta med rökningen med hjälp av säkrare nikotin utan också smaken från tobaken till någonting annat. Vi ser även samma effekt med de som bryter med rökningen med hjälp av e-cigaretter.”

För att minska nyrekryteringen bland unga ser han i stället att det behövs andra lösningar, som av en händelse skulle gynna Haypp.

”I det fall någon vill minska nyrekryteringen ytterligare så sitter vi på lösningen. Det är att höja åldersgränsen och enbart sälja produkterna online eftersom man kan säkerställa en 100 procentig åldersverifiering. Tror du att kiosken runt hörnet har 100 procent koll på att de inte säljer till minderåriga? Det tror inte jag.”

Markus Lindblad skickar en hälsning till SVT:

”Inte bara SVT utan alla opinionsbildare i de här frågorna har ett ansvar att föra diskussionerna på ett ärligt och korrekt sätt.”