Sveriges Ingenjörer presenterar en rapport över kunskapsläget inom matematik på grundskolan, gymnasiet och komvux. Fackförbundet tycker kunskapsläget är ”nedslående och illavarslande”.

”Vår analys av kunskapsläget i matematik är både nedslående och illavarslande. Ämnet har den lägsta genomsnittliga betygspoängen i såväl årskurs sex som årskurs nio. Resultaten har dessutom försämrats under de senaste åren. Detta är allvarligt eftersom bra mattekunskaper behövs för att klara högre utbildning”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Bakgrunden är att undervisningstiden i matematik sedan 2013 har utökats med 37 procent, 330 timmar i grundskolan. Sveriges Ingenjörers jämför i sin rapport mattebetygen för de elever som har fått det utökade antalet mattetimmar med tidigare årskullar. Rapporten visar att det totala betygsgenomsnittet bland elever i årskurs sex likväl sjunker. Sambandet mellan högre betyg och elever med föräldrar med högre utbildning har också förstärkts. 56 procent av elever med eftergymnasialt utbildade föräldrar hade ett betyg i intervallet A–C, siffran är 25 procent för elever med som högst gymnasieutbildade föräldrar.
Bland nyinvandrade elever eller elever med okänd bakgrund har en ”väsentligt större andel av eleverna i dessa båda grupper inte hade uppnått kraven i ämnet”, men det handlar om så små grupper att ”deras påverkan på resultatet är liten”. Andelen underkända har stigit.