På svenskt initiativ göra åtta länder ett upprop om behovet av industriomställning och grön återhämtning efter coronakrisen.

Uppropet har undertecknats av miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp) och hennes kollegor i Finland, Indien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Dessa länder är medlemmar i LeadIT, ledarskapsgruppen för industriomställning.

De åtta länderna uppmanar ”världen att inte tappa fart och ambition i arbetet inom politik, teknik och finans”, enligt ett utskick från regeringen.

”Om vi ska ha en chans att uppfylla Parisavtalets målsättningar måste vi klara av att hantera coronakrisen och samtidigt lägga grunden för en snabb klimatomställning. Stärkt internationellt samarbete som inom Ledarskapsgruppen för industriomställning är en viktig del”, kommenterar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp).