Hon slår fast vikten av ett ramverk och att överskottsmålet ändras på "ett ansvarsfullt sätt" och hänvisar till Konjunkturinstitutet som anser att de offentliga finanserna kan försvagas med drygt 1 procent av BNP utan att hållbarheten äventyras.
 
Var det fel av Anders Borg (m), tidigare finansminister, att hålla överskottsmålet?
– Det har varit motiverat länge att se över överskottsmålet. Urban Bäckström (tidigare vd för Svenskt Näringsliv) gick ut och kommenterade detta redan 2007, säger Ann Öberg.
 
Ann Öberg varnar för "detaljerade önskelistor" som framförts i Dagens Arena, DN Debatt och i Dagens Industri.
– Tidigare har ju LO haft 70 miljarder kronor i olika önskemål. 
 
Detaljerade önsklistor är fel väg att gå om målet är att öka tillväxten och sänka arbetslösheten i första hand.
"Principen bör vara att det utrymme som kan skapas ska användas till reformer som förbättrar funktionssättet i den svenska ekonomin och påverkar den långsiktiga tillväxten positivt", skriver Svenskt Näringsliv på sin hemsida.