Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill vässa organisationen och skapar bland annat fyra nya avdelningar. Och skiftar ansvarsområden för några av toppcheferna.

de nya avdelningarna heter
Arbetsmarknad & arbetsmiljö – ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och får Carina Lindfelt, som chef.

Samordning & lön – ansvarar för arbetsgivarsamverkan, lönebildningsfrågor och lönestatistik med Beata Hammarskiöld som chef.

Juridik & arbetsrätt  – ansvarar för Svenskt Näringslivs föreningsjuridik och arbetsrätt. Chef är John Wahlstedt.

Utöver det skapas den nya avdelningen Kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet Näringspolitik. Avdelningen ska ansvara för ”näringspolitiska frågor av betydelse för näringslivets kompetensförsörjning”. Chef blir Magnus Wallerå.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke har också fattat beslut om att vice vd Mattias Dahl ska driva arbetet runt stämma, styrelse, verksamhetsstyrelse, SBU och planering av ledningsgruppsarbetet. Ansvaret för SME-kommittén (rådgivande till styrelsen), ligger kvar hos Jens Hedström och ansvaret för vd-konferensen innehas av Anna Stellinger, Johan Britz och Mattias Dahl.

Ansvaret för övergripande juridiska frågeställningar slås samman med avdelningen Arbetsrätt, vilket innebär chefsjuristen Christina Källenfors lämnar Svenskt Näringsliv.