En undersökning från Sifo beställd av SJ visar att dubbelt så många svenskar väljer tåg framför flyg för inrikesresor jämfört med för ett och ett halvt år sedan. Mest ökar affärsresandet.

57 procent uppger att de tänker på miljön när de reser inom Sverige.

37 procent anger att de väljer tåg istället för flyg, och 27 procent väljer tåg före bil, när så är möjligt jämfört med 20 procent för 1,5 år sedan

Under 2018 ökade antalet resor med SJ med 1,5 miljoner till 31,8 miljoner. Första kvartalet i år ökade tågresandet med drygt 8 procent jämfört med samma period i fjol. Tjänsteresorna med tåg ökade med 12 procent.

Under första kvartalet 2019 minskade antalet inrikespassagerare som reste till och från Swedavias flygplatser med 5 procent, uppger SJ.

Dock svarade bara 10 procent rätt i Sifo-enkäten på alternativet att det går att göra 40 000 tågresor med samma koldioxidutsläpp som en enda flygresa, enligt SJ.