Svenskar är fortsatt minst och ännu mindre bekymrade över effekterna av corona-viruset. Det visar den andra mätningen från pr-byrån JKL och som täcker Storbritannien, Tyskland, Japan och USA.

Den första mätningen genomfördes 30 mars – 3 april. Den andra den 27 april – 1 maj. 1 000 personer i vardera land har svarat på enkäten.

Generellt är oron för ekonomin som helhet och familjens och befolkningens hälsa högst. Generellt är befolkningen i de undersökta länderna minst bekymrade över sina egna jobb och hushållets ekonomi.

Oron för corona-virusets effekter går ner i samtliga länder. Dock var inte Japan med i den första mätningen. Framförallt går oron ner i Tyskland, som närmar sig de svenska nivåerna.

Sverige sticker mest ut vad gäller oron för ekonomin som helhet där 52 procent anger att de är bekymrade, vilket är tydligt lägre än för övriga länder.