Efter 16 år lämnar Svenska Spel bort Spelakademin, som har haft idén att vara spelbranschens årliga träffpunkt.

I stället tar branschorganisationen Sper över Spelakademin. Anledningen är att att spelmarknaden omregleras 1 januari 2019. Då kommer statliga Svenska Spel att agera på fullt konkurrensutsatt spelmarknad.

Dagens Opinion söker mer info från Sper