Även efter Brexit räknar svenska företag med att göra affärer och investera i Storbritannien. Men det finns en sak lera av storföretagen bekymrar sig om. Det visar en intervjurapport med svenska storföretag, utförd av Business Sweden.

Studien, utförd bland 18 bolag, släpps med elva veckor kvar till årsskiftet då Storbritannien blir ett så kallat ”tredje land”. Bakgrunden är att Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad med ett exportvärde på 150 miljarder kronor 2018 och 1 200 svenska eller svensk-anknutna företag på plats.

Rapporten visar, enligt Business Sweden:

* en majoritet av bolagen ser positivt på framtiden i Storbritannien.

* Brexit kommer inte att påverka försäljningen negativt på sikt.

* två av tre bolag tror försäljningen fortsätter på dagens nivåer de nästa 2-3 åren.

* de flesta bolagen ser konkurrens främst från icke brittiska bolag, och att förändringar på grund av Brexit även påverkar konkurrenterna.

* bolag som befarar en nedgång i orderböcker anger risk för minskade offentliga investeringar som orsak.

* en majoritet av bolagen tror att investeringarna kommer att ligga på nuvarande nivåer eller till och med öka.

* en del av bolagen är försiktiga med sina investeringar andra kommer att förstärka sin närvaro i Storbritannien.

* den främsta åtgärden vad gäller investeringar är att förstärka leveranskedjorna.

* även preventiva investeringar i att säkra dataflöden över gränserna räknar bolagen med.

I studien ingår bolag som Alfa Laval, Ericsson, Munters, Recipharm, Saab Technologies, Scania, Vattenfall och Volvo AB.