Företag, och inte regeringar, skapar jobb och tillväxt, grunden för vår gemensamma välfärd. Företag ger möjlighet att arbeta och leva i hela vårt avlånga land. Endast företag kan med kraft leda klimatomställningen.

För att företagen ska lyckas med detta behöver de stabilitet och förutsägbara förutsättningar. Världen är långt ifrån stabil. Det kan regering och politiker inte lastats för. De kan och bör dock ansvara för att stabilisera och stötta vid kriser.

Energikrisen är ett typexempel på oförutsägbarhet på alla plan. Svensk politik har misslyckats fatalt och inte bidragit till stabilitet. När politikerna ägnar sig åt kortsiktiga beslut försvårar man för företagen att lyckas med tillväxt, jobb och klimatomställning. Här behöver den nya regeringen kliva fram och jobba för stabila förutsättningar för energiförsörjning som fungerar långt bortom innevarande mandatperiod.

Det vi framför allt måste kunna förvänta oss av våra politiker är att de inte bidrar till, eller till och med aktivt skapar, instabilitet. Tyvärr är det något vi sett under mycket lång tid. Jag har svårt att minnas en tid då vi hade en stabil och förutsägbar regering och politik.

Att skapa förutsägbarhet skall inte förväxlas med kravlöshet. Förra veckan gick över 200 företag ut och bad politikerna öka kraven kring klimatomställningen. Höga krav i viktiga frågor leder oftast till positiv utveckling oavsett om det gäller företag eller människor. Tvära kast, halvmesyrer och passivitet skapar dock osäkerhet och oro.

Förutsägbarhet bör eftersträvas inom alla områden som påverkar svenska företag. Icke att förglömma att även inom EU driva vikten av förutsägbarhet.

Minst lika viktigt är att regeringen uthålligt och förutsägbart arbetar med att lyfta upp vikten av företag och företagande. Unga som växer upp idag behöver höra våra politiker prata sig varma om företagens betydelse och hur politiken stöttar företag, så att de vågar satsa och starta företag i framtiden.

Förutsägbarhet skapar trygghet som gör att människor vågar starta företag och vågar investera vilket skapar tillväxt och jobb. Det gör att företagen vågar utveckla nya lösningar och lösa klimatkrisen.

En regering som fokuserar på att skapa förutsägbarhet för Sveriges företag kommer att belönas med fler i arbete, högre tillväxt och en snabbare och smidigare klimatomställning.

 Patrik Nordkvist, rådgivare inom företagande och försäljning