I höstas samlade näringsministern ägarna för tre stora kärnkraftsbolag för att bekräfta att den kommande vintern skulle se bättre ut, vad gäller kärnkraft i bruk, än den tidigare. Trots det är elpriserna fortsatt höga och alla reaktorer inte igång.
Eon, Vattenfall och Fotrum är samtliga medlemmar organisationen Svensk Energi.
– Alla var överens om att förra året inte var lyckat, och det påtalade även vi. Bolagen skötte det inte det bra, men det var klädsamt att de erkände sina misstag. Vad gäller priserna, går dessa inte att garantera. Vad de lovade var bättre underhåll av kärnkraften.
Men den fungerar inte som den ska.
– Det har inte varit perfekt, men betydligt bättre. Det har varit några missar, som att reaktor 3 fått en ny generator, som på grund av säkerhetsaspekter inte fick sättas i bruk. Säkerheten går alltid först.
Men bolagen kritiseras. Hur agerar ni?
– Vi förutsätter att ägarna fortsätter ta sitt ansvar och gör sitt bästa, samt att de informerar. Informationsberedningen är viktig även för andra aktörer.
El-chefernas superbonusar, kopplade till höga elpriser, ser Magnus Thorstensson inte som problematiskt.
– Jag ser inte kopplingen. Elpriserna kan inte styras eller garanteras, de är ett resultat av den kalla vintern. Det är som att säga att apotekscheferna tjänar pengar på sjuka människor.
Men vad betyder den massmediala uppståndelsen för er trovärdighet?
– Det blir ju en misstro om något som inte finns, som eldas på. Vi, som samlad röst för företagen, självklart drabbas vi. Men mest olyckligt är att massmedia sprider direkta felaktigheter.  Villaägarnas utspel om elnät har exempelvis inget med elpriserna att göra . Alla kunderna förstår inte skillnaderna och detta eldas på av massmedia.
Vad ska ni göra åt det?
– Vi försöker klargöra via hemsidan. Men det är svårt att driva en folkbildningskampanj. Kanske kommer vi tillsammans med energimarknadsinspektion visa hur marknaden fungerar. Vi bejakar transperans, men svårt att nå ut. Aftonbladet har större spridning än vi har.