Det ska sägas att Novus har mätt upp sin väljarbarometer under perioden 4-31 oktober och före Socialdemokraternas skifte av partiledare, medan Demoskop mäter 5-11 november.

Dock har varken Novus eller Demoskop sett någon större förändring för Socialdemokraterna. Dock ligger Socialdemokraterna 5 procent högre hos Demoskop än hos Novus. Störst avvikelse mellan de två instituten finns hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet där Demoskop ligger 29 respektive 28 procent lägre än Novus. Kristdemokraterna ligger 29 procent högre hos Demoskop.

Vad gäller de olika blocken är skillnaderna mindre. Hos Demoskop ligger dock det liberal-konservativa blocket på närmare 51 procent medan ett röd-rönt block ligger på drygt 50 procent hos Novus.