Rapporten har skrivits av tanksmedjans chef Daniel Suhonen tillsammans med den socialdemokratiska nationalekonomen Dany Kessel. De två författarna konstaterar, med hjälp av SCB, att lönsamheten är högre och mer stabil i vårdföretagen än näringslivet i stort. Dessutom är avkastningen på kapital högre.
 
De två författarna föreslår en "stopplag som förbjuder privat drift i vinstdrivande former i skattefinansierad vård, skola och omsorg". Däremot ska den det kunna bildas "alternativa non-profit-företag" med offentliga sektorn som huvudman. Medan den privata välfärden som vi känner den i dag avvecklas ska en statlig "Välfärdskommission" se till att "övergången sker ordnat".
 
Med hjälp av en undersökning från Novus diskuterar författarna huruvida ett förbud mot vinstdrivande välfärdsföretag är en valvinnare. De konstaterar att

* 60 procent vill att vinst ska förbjudas eller att all vinst ska återinvesteras i verksamheten
* 14 procent tycker att vinst är okej om höga kvalitetskrav uppnås
* 41 procent av Sverigedemokraternas väljare uppger sig vara
* 80 procent anser det viktigt vem som äger och driver vården.
* 67 procent anser att vården ska drivas av offentliga sektorn.
* 41 procent är väldigt skeptiska till vinstuttag
* 42 procent av de borgerliga väljarna och 60 procent av de rödgröna är för vinstförbud eller vinstbegränsningar
* 44 procent av Sverigedemokraternas väljare är mot vinstuttag* 46 procent av de borgerliga och 62 procent av de rödgröna som är emot vinstuttag är beredda att byta parti.

Med hjälp av Novus-undersökningen drar Daniel Suhonen och Dany Kessel slutsatsen att 6 procentenheter borgerliga väljarna skulle kunna gå över blockgränsen om det kom ett tydligt besked om vinstbegränsningar. Rapportförfattarna räknar också med att 2-3 procentenheter Sverigedemokrater skull kunna värvas över till det rödgröna blocket, som i sin tur riskerar att göra 21 procent av väljarna missnöjda om det inte kommer ett tydligt besked om vinstminskningar i välfärden.