I fredags berättade Dagens Opinion att vice vd Kristina Lindahl von Sydow går till ett jobb som vice vd på på pa-byrån Rud Pedersen. Men även chefen för public affairs på Livsmedelsföretagen Fredrik Torehammar slutar. I februari början han på Stockholms Handelskammare.
 
– Han ska jobba med opinionsbildning och får som huvuduppgift att mota planerna på vinstbegränsningar bland välfärdsföretagen.  Han kanske även ska jobba med frågan om brottslighet mot företagen, berättar Stockholms Handelskammares kommunikationschef Andreas Åström, och lägger till:
 
– Fredrik kommer att arbeta med Handelskammarens övergripande tillväxtagenda och blir särskilt ansvarig för frågor som rör teknik och innovation.
 
Frågan om vinster i välfärden har tidigare drivits på frilans av Irene Beertema, som har fått jobb som informationssekreterare på Hovstaterna.