Den 28 augusti 2024 kör Stockholms handelskammare igång toppmötet Unleashed på Artipelag. Det ska bli en heldag för talare och näringslivsföreträdare på vd-nivå. Kommunikationschefen Markus Sjöqvist nämner Davos som förebild.

–  Det blir ett sätt att i Stockholm göra något med ambitionerna att vara ett endags globalt ekonomiskt forum, med fokus på Norden, vår konkurrenskraft och geopolitik.

Markus Sjöqvist berättar vidare:

– Här vänder vi oss till en mycket exklusiv målgrupp, de som verkligen är beslutsfattare. Vi siktar på ungefär 180 personer. Just nu är vi i inbjudningsfasen med fokus på relevanta namn. Fokuset kommer vara miljö, konkurrenskraft, geopolitik och säkerhet i Norden

Markus Sjöqvist slår fast att det inte bara ska komma nordiska toppnamn.

– Vi har kontaktat europeiska politiker, där några har haft höga anspråk på vad de vill ha betalt.

Finlands nya president Alexander Stubb?
–  Han har fått en inbjudan.