Visit Stockholm lägger ner sitt besökscenter i Kulturhuset.

Det framgår av protokoll från det senaste mötet som inom Stockholm Business Region

Där berättade Visit Stockholms vd Caroline Strand om nedläggningsplanen:

”Visitor Center kommer att avvecklas efter högsäsongens slut. Medarbetarna på Stockholm Visitor Center kommer att arbeta med utvecklingen av det framtida värdskapet. För besökarnas behov av en platsbunden turistbyrå finns idag 7 kommersiella turistbyråer i Stockholm”, sade hon på mötet och vidare:

”Antalet besökare i Stockholm ökar stadigt och närmar sig 15 miljoner gästnätter årligen. Antalet besökare på Stockholm Visitor Center minskar samtidigt som antalet besökare och kontakter på webben och i de sociala kanalerna ökar. Besökarnas förväntningar har förändrats och idag förväntar sig besökaren en interaktion före, under och efter besöket”.

Visit Stockholm ska nu ”utveckla nya arbetssätt och digitala verktyg för att möta framtidens besökare i Stockholm”.