S, sd, v och mp kräver i försvarsutskottet en luftförsvarsutredning och att beslut om "stridsflygplanens förmågeutveckling" skall tas till exempel i samband med nästa inriktningsbeslut om försvaret, vilket betyder 2014. Det är betydligt senare än vad Försvarsmakten vill, och riskerar att försena nödvändiga beslut och kan få svåra konsekvenser för Gripen.
 
Oppositionen vill också att utredningen skall studera luftförsvarsfrågor för tiden efter 2040. Däremot finns ingen tydlig uppgift för utredningen för de trettio åren mellan 2014 och 2040. De fyra partierna gör dock helt olika uttolkningar av texten i försvarsutskottet. Enligt mps Peter Rådberg ska utredningen behandla Gripens kommande förmågelyft. Det står i Miljöpartiets motion, som s, sd, v och mp delvis bifallit i utskottet. Socialdemokraterna verkar förstå att konsekvenserna skulle bli allvarliga och man söker friskriva sig från dem.
 
Till TT sa Peter Hultqvist (s) gällande Gripenbeslutet att: "den bollen ligger hos regeringen." Anna-Lena Sörenson (s) i försvarsutskottet har i Radio Östergötland sagt att "den luftförsvarsutredningen som vi föreslår tar sikte på tiden efter Jas Gripens livstid." I Östgöta Correspondenten säger hon: "regeringen äger frågan om Jas 39 Gripen." Det är bra, men oppositionspartierna skriver inte så i utskottets betänkande som riksdagen skall besluta om.
 
Det gör idén om luftförsvarsutredning underlig. Den skall enligt s enbart studera frågorna för tiden efter 2040. På vilken kunskapsgrund kan det ske på djupet trettio år i förväg? Nu står ett rödgrönt partis uttolkning rakt mot ett annat. Hur ska regeringen förhålla sig när inte ens de som formulerat texten är överens?
 
Blir luftförsvarsutredning verklighet och beslut om Gripens framtid försenat, kan det få stora konsekvenser för Sveriges möjligheter att operera Gripen till 2040, och riskerar att påverka både Sveriges militära förmåga och förutsättningarna för Saabs verksamhet i Linköping. Försvarsmakten har redan har gjort ett betydande underlagsarbete om Gripens framtid. Varför underkänna det? Att börja om från början skulle ta flera år. Om detta inte är tanken, vad är poängen med en ny Gripenutredning?
 
Oppositionens agerande sänder en negativ signal till viktiga exportmarknader. Därför är det helt nödvändigt att klargöra att regeringen fast och fullt står bakom Gripenofferterna. Försvarsmakten bör fullgöra arbetet med att ta fram nödvändiga underlag. När underlag finns framme har vi klargjort att vi avser söka en bred lösning. Om Socialdemokraterna önskar en annan hantering av beslutet kring Gripens framtidssäkring än den som enligt Miljöpartiets nu finns i försvarsutskottets betänkande, så har man möjlighet att säkerställa detta inom ramen för riksdagens arbete. Det skulle vara en bra lösning för alla parter.
 
Sten Tolgfors, försvarsminister (m)