I Expressen ger Socialdemokraternas nya bostadspolitiska talesperson Veronica Palm sin programförklaring. Jag välkomnar diskussionen. Sverige behöver en opposition och en spänstig bostadspolitisk debatt. Men då krävs att tydliga förslag ställs mot varandra. Och sånär som på ett förslag, att utöka rot till att också gälla hyresrätter, är hennes artikel kliniskt ren från förslag. Vi får nöja oss med uppmaningar om att det borde byggas mer, miljonprogrammet borde rustas upp och alla barn borde ha ett eget rum för att kunna läsa sina läxor.
Goda intentioner, visst, men frågan är förstås inte om vi vill bygga fler bostäder utan hur vi får till stånd ett ökat bostadsbyggande. Och på den frågan ger Veronica Palm inga svar.
 
Dessbättre har regeringen många idéer för detta, och alliansen har sedan 2006 arbetat hårt för att få fram en bättre fungerande bostadsmarknad som kan stå på egna ben.
Vi har skapat nya regler för hur kommunala bostadsbolag får agera på den konkurrensutsatta marknaden så att inte små, privata fastighetsägare ska bli utkonkurrerade. Hyressättningsreglerna har ändrats så att bostadsmarknadens parter kan förhandla om hyrorna – och låta hushållens värderingar av lägenhetens kvalitet och hur attraktivt ett område eller en stadsdel är – få bättre genomslag i hyran.
 
Nya lägenheter kan byggas i den nya formen ägarlägenheter, alltså radhus på höjden, där den boende bara äger själva lägenheten utan att behöva vara en del av en bostadsrättsförening. Vi arbetar också med att det under mandatperioden ska bli möjligt att skapa ägarlägenheter i redan befintliga hus.
Om två veckor, den 2 maj, träder en ny plan- och bygglag i kraft. Målet är att den ska göra vägen från idé till färdigt hus enklare och effektivare genom att handläggningstiderna för byggärenden kortas och att reglerna blir tydliga när bygglov vinner laga kraft, något som förbluffande nog inte varit fallet tidigare.
Vi har höjt skatteavdraget för den som hyr ut hela eller delar av sin privatbostad i andra hand, från 4 000 till 18 000 kronor. Vi har gjort det lättare att bygga billiga student- och ungdomsbostäder, och vi minskar regelkrånglet. Vi kommer dessutom inom en snar framtid att tillsätta en utredning för hur vi kan stärka hyresrättens ställning på bostadsmarknaden.
Jag inser också de problem vi står inför. I nästan 20 år har vi i Sverige byggt hälften så många lägenheter som våra nordiska grannländer. Något som tar tid att hämta igen.
 
Bostadsbyggandet ökar nu kraftigt från den låga nivå som blev följden av finanskrisen. Nästa år kommer det att byggas lika många bostäder som det gjorde 2004. Skillnaden är att nu betalar inte skattebetalarna för bostadsbyggandet genom miljarder i årliga subventioner som ändå inte rådde bot på problemen.
 
Liksom Veronica Palm har jag barn hemma som inom några år kommer att vilja ha en bostad. Och liksom henne kommer jag att känna stolthet och glädje när de flyttar hemifrån till sin första egna bostad.
Grundfrågan som både jag och Veronica Palm måste ställa oss, både som föräldrar och bostadspolitiker, är: hur ska vi få tillräckligt många, privatpersoner och företag, att vilja investera stora summor i att bygga och förvalta hyresfastigheter som de kan hyra ut åt våra barn?
 
Med de hårda regleringar och riktade subventioner som socialdemokrater historiskt förespråkat är den frågan berättigad. Hittills har det inte lett till någon större succé. Så i stället för att bara ägna sig åt problembeskrivningar, förhoppningar och pamflettbetonade uppmaningar måste även Veronica Palm redogöra för vilka förslag hon och hennes parti är beredda att föra fram för att bostadsbolag och fastighetsägare ska vilja investera i hyresfastigheter och för att bostadsmarknaden ska fungera. Under tiden jobbar jag och mina kolleger i alliansen oförtrutet på för att skapa en bättre bostadsmarknad för alla i Sverige.
 
Stefan Atteall, bostadsminister (kd)