– På kontinenten känner man till att spillvärme kan utnyttjas på det sättet, säger Ulf Svahn till Dagens Opinion.
EU-kommissionen har utarbetat ett dokument om hur energiförbrukningen kan göras effektivare. Dokumentet heter EU 2020 Energy Strategy and Infrastructure Package. Ulf Svahn menar att européerna inte tar till vara all den spillvärme som finns inom industrin.
– Sverige är ett föregångsland när det gäller effektiv energianvändning, säger han.
Spillvärme från raffinaderier i Göteborg och Lysekil används som fjärrvärme för att värma upp bostäder.
– Jag är bekymrad för att jag inte ser att spillvärme nämns i EU-kommissionens strategidokument, säger Ulf Svahn.

Är det så illa?
– Ja, det är så illa, säger Ulf Svahn.
Han har skrivit ett mejl till närings-och energiminister Maud Olofsson (c). Ulf Svahn vill få den svenska regeringen att verka för att all den energi som finns inom industrin inte slösas bort. Spillvärme har hamnat mellan stolarna eftersom den klassas som varken förnybar energi eller avfall.
– Jag har regeringens öra när det gäller användning av spillvärme i Sverige men inte när det gäller EU, säger Ulf Svahn.
 
Ska du agera på egen hand för att få EU-kommissionen att ta till vara spillvärme?
– Nej, det kommer jag inte att göra, säger han.
 
Ulf Svahn hänvisar till en studie som visar att spillvärme inom industri i norra Europa motsvarar den mängd energi som behövs för att värma upp bostäderna.
Även om spillvärme uppstår inom hela basindustrin är Ulf Svahn ute för att betona raffinaderiernas, som han säger, viktiga roll i den svenska och europeiska energibalansen.
Svenska raffinaderierna exporterade för 80 miljarder kronor år 2009.


Av Tonchi Percan