Socialstyrelsen överlämnar ett förslag om skärpta riktlinjer i äldrevården med krav på att:
 
• äldromsorgen bemannas dygnet runt.
• socialnämnderna ska fatta beslut om bemanning efter den äldres behov.
 
Detta presenteras på DN Debatt i ett inlägg som även pensionärslobbyorganisationerna Pensionärernas Riksorganisation, PRO, SPF Seniorerna, Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, SKPF, och Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG, skriver på.
 
De opinionsbildande organisationerna och Socialstyrelsen tycker att regeringen och staten ska ställa krav på hur kommunerna anpassar äldreboenden utifrån de äldres behov. I skottavlan finns Sveriges kommuner och landsting, SKL, som "anser att regelverket går för långt och kostar för mycket".