SNS Servicebolag har som uppgift att producera och sprida forskning inom samhällsvetenskap. Bolaget gav ut 37 titlar under 2010. Omsättningen uppgick till 29,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 27 600 till 34 400 kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på 21 medarbetare.