Det framgår av ett yttrande som SKL lämnar till  Naturvårdsverkets förslag på att utöka antalet områden av riksintresse för friluftslivet från 215 till 312.
 
”Statens riksintressen täcker redan i dag mer än halva Sveriges yta. Det är orimligt. Halva vårt land kan inte anses vara av unikt nationellt värde. Den stora andelen yta som täcks visar att systemet med riksintressen inte fungerar. Det har förlorat sin legitimitet”, skriver SKLs ordförande Lena Micko.
 
SKL vill att statliga myndigheter ska få peka nya riksintressen förrän hela systemet har gjorts om.