SKL vänder sig med förfrågan till Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet samt till Statistikutredningen.
SKL anser att arbete med klimat- och energifrågor är politiskt prioriterat på lokal, regional såväl som på nationell och på EU-nivå. Därför krävs det en samordnad energi- och klimatstatistik av tillräcklig god kvalitet.
 
Nuvarande sekretessbestämmelser gör att 25 procent av kommunerna inte kan redovisa en totalsiffra för energianvändningen.
Idag försöker SCB söka medgivande från företagens firmatecknare men problemet är att några stora företag i energisektorn sagt nej.
SKL anser att en ökad offentlighet inte behöver leda till att fler uppgifter offentliggörs. När det gäller utsläppen är uppgifterna redan offentliga i andra sammanhang, främst i miljörapporter och i systemet för utsläppshandel.
Gunilla Glasare och Ann-Sofie Eriksson från tillväxt och samhällsbyggnad på SKL anser dock att det är särskilt angeläget att uppgifter från nyckelsektorer som fjärrvärme och elproduktion blir offentliga.

Tonchi Percan