Finansdepartementet under ledning av Magdalena Andersson (s)  har gett Klas Eklund i uppdrag att ta fram förslag på en ny övergripande skattereform. Han har även uppdraget från Stockholms Handelskammare att leda Omstartskommissionen. Men organisationen Skattebetalarna är inte imponerad över förslag på höjda skatter som finns med i kommissionens slutrapport.

– Det är viktigt och bra att få lokala perspektiv, men det är svårt att förstå vad Stockholms Handelskammare vill få fram, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

Omstartskommissionens arbete resulterade i en rapport (utgiven på Ekerlids) med tio delrapporter från lika många experter.

– Rapporten är skriven av olika personer, men det är inte samkört och hänger inte ihop. Experterna plockar fram sina käpphästar och man hade kunnat förstå i förhand vilka förslag de skulle komma med. Det känns som Stockholms Handelskammare inte haft någon tydlig idé med vad man ville.

Christian Ekström, reagerar särskilt på kapitlet om skatter, skrivet av Åsa Hansson, nationalekonom och medlem i Finanspolitiska rådet.

– Jag kan inte få in varför en ökad fastighetsskatt skulle vara lösningen på att återstarta Sverige. Här kunde man tänka sig att Stockholms Handelskammare skulle vara på offensiven med att sänka skatten på företag och arbete i stället. Det vore ett bra recept.

Valet av kommissionens ordförande kan ha medfört att det kom in förslag på ökade skatter.

– Handelskammaren får väl välja vilken ordförande de vill, men då får man vara beredd på att det kommer ungefär samma förslag som i skatteutredningen. Jag förstår det inte, säger Christian Ekström, och fortsätter:

– Om man ska starta om Sverige är det bäst att låta pengar och företag få behålla mer pengar för att skapa tillväxt i ekonomin. Det är inte alldeles glasklart att status quo är en bra utgångspunkt.