PÅ DN Debatt skrev i går Peter Hellberg, vice ordförande för Unionen, Jonas Milton, vd för Almega, Benny Johansson, förbundsdirektör Civilekonomerna, Louise Adelborg, vd för Jusek och Rickard Malmborgförbundsdirektör Sveriges Ingenjörer ett gemensamt inlägg. Där stod att värnskatten ”är en kvarleva från 90-tals­krisen som riskerar att försvaga incitamenten till utbildning och entreprenörskap. Därför måste den avskaffas”.  Dessutom ger den ”marginella intäkter till staten”
Riksdagsmannen Johnny Munkhammar (m) har tidigare pläderat för värnskatten, men tänker nu om.
 
DI.se skriver han ”nu har jag ändrat mig. Argumenten är fortfarande giltiga, men i prioriteringen mellan olika skattesänkningar anser jag nu att fortsatta jobbskatteavdrag bör gå före.” Han anser att ”vi måste fokusera på att lätta bördorna och öppna dörrarna för dem med lägst inkomst och som fortfarande sitter fast i utanförskap.”
 
Arvid Malm, chefekonom på Skattebetalarnas Förening, anar att Moderaterna kände till att debattinlägget i DN var på gång.
– Min gissning är att moderaterna inte vill ha en debatt om värnskatten nu. De känner att det femte jobbskatteavdraget är hotat och skickar fram en omvänd Johnny Munkhammar som tidigare ställt elaka frågor om värnskatten direkt till Fredrik Reinfeldt.
 
Hur ser Skattebetalarna på värnskatten, ni vill väl ha bort alla skatter?
– Bara de sämsta. Där ingår värnskatten. Argumenten sammanfattades väl i inlägget i DN Debatt. Värnskatten har blivit en viktig symbolfråga för Moderaterna, men det är inte som Fredrik Reinfeldt säger, en skatt som ger välfärd.
 
Skattebetalarna arrangerar passande ett seminarium i Almedalen på temat Värnskatten – Moderaternas heliga ko.