Henrik Svanqvist har lång erfarenhet inom Skanska och efterträder Peter Gimble, som omplaceras.