Svenskarnas förtroende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och regeringen minskar, enligt en undersökning från Kantar Sifo.

Undersökningen är genomförd 8-21 oktober.

Förtroendet för regeringen minskar med fem procentenheter till 40 procent. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen minskar med 4 procentenheter i förtroende till 54 procent respektive 36 procent. Folkhälsomyndigheten ligger alltjämt högsta av de undersökta aktörerna trots en minskning med 3 procentenheter till 72 procent.
Förtroendet för oppositionen ligger fortsatt på 23 procent.