Trots massiv kommunikation från Polisen och dito medial uppmärksamhet kring klaner och kriminella gäng, sjunker förtroende för polisen.

Detta framgår av en undersökning från Kantar Sifo, genomförd 10-23 september.

”Sedan i mitten av juni har andelen som hyser ganska eller mycket stort förtroende legat på 64 procent. För tredje mätningen i rad noterar vi ett lägre värde, denna gång 55 procent”, skriver Kantar Sifo om allmänhetens förtroende för polisen.

Sjukvården har högst förtroende, med 78 procent. Dock är det ett fall från 81 procent sedan förra mätningen 27 augusti-9 september.

Näst högst i förtroende bland de undersökta institutionerna ligger Folkhälsomyndigheten, som ligger kvar på 74 procent sedan föregående mätning 13-26 augusti. Under juli låg förtroendet för myndigheten på 68-71 procent.

Regeringen ligger stabil på drygt 40 procent, denna gång 43 procent.

Den ”politiska oppositionen” ökar rån 23 till 26 procent.