Det statliga undersökningsinstitutet SCB visar i sin undersökning om den lokala demokratin i kommuner och regioner att alla kommuner utom två jobbar med sociala medier. Men de används snarare för information än kommunikation.

Den förra undersökningen gäller 2015. Den nya gäller för år 2019.

Den visar att det i nio av tio kommuner finns medborgarråd. Sju av tio kommuner anordnade minst en medborgardialog under 2019. En medborgardialog kan bestå av kommunikation direkt med förtroendevalda och tjänstemännen i kommunerna, exempelvis i form av dialogmöten, fokusgrupper eller genom medborgarpaneler. Siffrorna ligger i linje med undersökningen från 2015.

Däremot har andelen kommuner där det går att lämna medborgarförslag minskat från 72 till 60 procent. Å andra sidan erbjuder 20 procent av kommunerna möjligheten att lämna e-förslag, en idé eller ett förslag från en medborgare som publiceras på en webbsida och som andra medborgare kan ge sitt stöd till genom digital signering.

År 2015 använde nio av tio kommuner sociala medier. År 2019 var det två kommuner som inte använde sociala medier. Det vanligaste syftet med sociala medier för kommunerna är att informera kommuninvånarna (96 procent). Därefter kommer kontakta invånarna (68), medan bara 15 procent erbjöd invånarna möjligheter att påverka beslut via sociala medier.