Årets politikervecka i Almedalen är, som vanligt, rekordstor. Som riksdagsledamöter märker vi av alla förberedelser som partier såväl som organisationer arbetar med. Det kommer förfrågningar om deltagande i olika evenemang och enkäter som ska besvaras.

 
Lobbyist är ett ord som inte bara har positiva associationer i Sverige. För vår del så anser vi att lobbyister och lobbyism, eller påverkan och diskussion, är en viktig del av demokratin. I många fall bidrar processen till kunskap och perspektiv som vi inom politiken kanske skulle ha varit utan annars.
 
Vi vill ha en bra dialog med alla som vill prata med oss, vare sig du kallar dig lobbyist eller något annat. Nedan hittar du några tips som vi tror kan hjälpa dig i dina kontakter med politiker.
 
1. Politiker är också människor. Var inte rädd för att ta kontakt.
Vi vill lyssna på dig. Vad är fel? Vad vill du förändra? Vilka är dina argument? Vi vill ta del av dem.
 
2.  Inga enkäter. Politiker är generellt inte dumma och avskyr ledande frågor
Måla-in-i-hörnet-frågor, bland annat av den typ som kommer via pr-byråer eller intresseorganisationer, fungerar inte särskilt bra. Vi är inte imponerade av enkäter som pr-byråer säljer till kunder med planen att binda politiker vid särskilda sägningar. Vi ser igenom syftet. De lösa utfästelser som publiceras i enkäter är mindre värda än egna utspel som är förankrade och finansierade. Vi svarar gärna på frågor när ni undrar något och vi diskuterar gärna. Men kom inte med frågor som inte går att besvara på ett ärligt sätt. Verkligheten är ofta mer komplicerad än vad ledande frågor gör gällande.
 
3. Skäll inte
Lobbyism liknar barnuppfostran och du kommer längre med positiv förstärkning. Det är för övrigt en bra grundregel för all kommunikation och påverkan. 
 
4. Ha gärna ett budskap, tänk igen: vad vill du förändra och hur skulle det funka? Att bara umgås är trevligt men vi är i Almedalen för att jobba
I Kristinehamn arbetar kommunalrådet efter mottot ”KIMP KML” som står för ”Kom inte med problem, kom med lösningar”. Det är en bra grundprincip att arbeta efter när du vill berätta om ditt case. Vi blir ofta glada för förslag till lösningar!
 
5. Var tydlig med vem du företräder. Är det dig själv, ett företag, en branschorganisation?
Det är viktigt för oss att veta vem som står för budskapet. Vi pratar hellre en stolt lobbyist än någon med hemlig avsändare.
 
6. Ta gärna reda på fakta
Rätt mycket har hänt de här senaste fyra åren. Ett exempel: be inte ospecificerat om mer forskning när vi just levererat en forskningsbudget som är tre gånger större än den gamla socialdemokratiska forskningsbudgeten.
 
7. Påverka tidigt
Det hjälper inte att skicka röstlistor eller uppmaningar att rösta med oppositionen dagarna innan votering. Årets Almedalsvecka rör frågor som avgörs efter valet, om ett eller två år. Var uthållig och långsiktig. Undrar du vad som är på gång? Du behöver inte ens använda offentlighetsprincipen. Allt material finns på nätet, exempelvis riksdagen.se eller regeringen.se.
 
8. Samarbeta gärna med andra
Breda överenskommelser är bra och det gör det enklare för oss att möta än specifika krav från enstaka intresseorganisationer. Det ger dessutom tyngd åt dina argument.
 
9. Respektera att dagtid har många tajta scheman under Almedalsveckan
Håll helst tiderna för seminarierna. Gör gärna en populärversion av era rapporter. Det är ont om tid i Almedalen så försök sammanfatta budskapen – och det går fint att boka in ett möte efter veckan för att berätta mer.
 
10. Ha inte med dig tungt material
Alla har rest till Almedalen och ska hem igen. Det är svårt nog att få ner allt i väskan som det är, vi vill kunna lyfta väskan själv och det finns också särskilda viktbegränsningar på flyget.
 
Vi gillar faktiskt lobbyister, även om de kallar sig opinionsbildare, kommunikationskonsult, NGOs eller civila samhället. Poängen är att kontakten med människor som vill förändra är helt nödvändig för oss. Vi gör vad vi kan för att förenkla och förbättra kommunikationen. Politik är ett serviceuppdrag och vi prioriterar personliga möten, oavsett om det är med statsministern i kammaren, på företagsbesök, en talarkväll hos en partiförening, ett samtal i kassakön i matbutiken, ett möte med skolelever eller helt enkelt att prata politik med en glad pr-konsult på en bakgata i Visby.
 
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (m)
Anna König Jerlmyr, riksdagsledamot (m)