Kristina Nilsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i socialutskottet är går på tobaksbranschens linje tycker att det är bra att Konsumentverket drar tillbaka sitt förlag på om att marknadsföring av tobak inte ska få ske inom e-handeln.

– Vi har gjort ett enat tillkännagivande i socialutskottet kring snus och näthandeln. Det vi i huvudsak säger vi att det ska gå att sälja snus på nätet som idag och de ska kunna ha sina bilder på snusdosor.

Regeringen skulle enligt beslut från riksdagen återkomma med nya lagregler för hur tobak får marknadsföras. Men så har inte skett. Nu har Konsumentverket gjort sin tolkning av vad som gäller och kommit med förslag på ändrade allmänna råd vad gäller marknadsföring av tobak på nätet och kommit fram att det inte är tillåtet.

– Snusförsäljningen ska fortgå som den har gjort. Men för att det ska vara möjligt behöver regeringen återkomma med lagregler. Jag hade inte trott att Konsumentverket skulle agera på det viset.

Nu har dock Konsumentverket backat om sitt förslag på att inte likställa e-handel och handel i fysisk butik vad gäller marknadsföring av tobak.

–   Det tycker jag är utmärkt. De hade annars behövt göra om förslaget när regeringens beslut kommer.

Varför dröjer regeringen med sina lagändringar?
 – Det kan jag bara spekulera i. Kanske har det varit mycket jobb med januariavtalet med alla lagar som ska utredas och beredas och att de andra partierna prioriterar andra frågor, säger Kristina Nilsson, och sammanfattar utskottets syn:

– Vi har tydliga i tydlig i utskottet med att snusförsäljningen på nätet ska fortsätta idag precis som den har gjort. Vi vill att regeringen skyndsamt kommer med ett lagförslag. Regeringen är ursäktade av jobbet med januariavtalet.  Men nu börjar det dra ihop sig.