Tillväxten i Sverige väntas minska till 1,9 procent 2022 och 1,1 procent 2023, för att sedan öka till 2,1 procent 2024. Nyligen framhöll finansminister Mikael Damberg att det är ett osäkert ekonomiskt läge, och vi kan vänta oss tuffare tider framöver.

Socialdemokratin är Sveriges ledande närings- och företagarparti. Inte minst avspeglas detta i under åren starka tillväxten inom tech-sektorn. Men nu går Sverige alltså in i ett osäkert ekonomiskt läge, med finansministerns egna ord. Därför behöver regeringen lägga i en ännu högre växel för att öka Sveriges bnp. Men hur?

Här är ett axplock av förslag. Somligt av förslagen är redan på sina håll genomfört som spridda skurar, enskilda initiativ, nationellt eller lokalt. Däremot inte systematiskt genomfört i hela landet. Varför? Svaret kan bland annat sökas i första förslaget.

 

entreprenöriell socialdemokratisk regeringspolitik
Socialdemokratiska regeringen måste i utökad omfattning bedriva entreprenöriell politik med målet att öka tillväxten i Sveriges bnp. Så innebär bland annat att snabba upp utredningsväsendet och minska ledtiderna i beslutsprocesserna. Men även att nya initiativ och grepp prövas, till exepel inom näringspolitiken. Fungerar det inte, sker avveckling.
Den entreprenöriella politiken, eller rättare sagt, det entreprenöriella utövandet av den socialdemokratiska politiken, ska sätta sin prägel på regeringsutövandet och statsförvaltningen, systematiskt genomfört. Vi hade feministisk utrikespolitik. I stället ska vi ha en entreprenöriell socialdemokratisk regering och statsförvaltning. Fokus i utövandet av den entreprenöriella socialdemokratiska regeringspolitiken ska således vara att öka Sveriges bnp.

bnp-tillväxt utifrån pandemins behov
Pandemin visade på Sverige brister vid snabbt uppkommande behov av stora volymer inom medicinteknisk apparatur, skyddsutrustning, läkemedel, testkit mm.  Regeringen bör därför vidta näringspolitiska åtgärder för att hantera detta. En effekt är att Sveriges bnp ökar. Exempelvis kan företag verksamma inom angränsade produktområden där brister förekommit/förekommer stimuleras att utöka verksamheten inom bristområdena. Även företag verksamma utanför Sverige inom bristområdena, erbjuds möjligheter till etablering i vårt land.

Sverige – Europas ledande hub för riskkapital och techföretagande
Sverige har utvecklad riskkapitalmarknad, infrastruktur för utbildning, flertal namnkunniga techföretag. Med denna grund bör Sverige i ännu högre omfattning positioneras som ledande europeisk hub för riskkapital och techföretagande. Exakt vad som ska ingå utformas tillsammans med aktörer på marknaden. Däremot är det ett rimligt antagande att positioneringen attraherar techföretag och Startups från andra länder, att i ännu högre grad etablera verksamhet i Sverige, vilket påverkar bnp positivt.  Eller, alternativt inkluderande även positionering som europeisk hub, Sverige ska genom den socialdemokratiska regeringen vara drivande dels i att skapa en nordisk hub. Tillsammans har nordiska länderna enorm potential inom detta område: Kompetens, utbildning riskkapital, banker, techföretag, ledarskap mm. Dels att skapa en nordisk marknadsplats, ’börs’, för techföretag.

 

storföretag som utgångspunkt för teknikkluster
Kring dessa företag skapas förutsättningar för kluster av expansiva företag. Inriktningen på klustret är den eller de teknologier som det aktuella storföretaget använder i sin verksamhet.  Omkring klustren bildas forskningsinstitut med anknytning till teknikinriktningen. Förväntat resultat är positiv påverkan på såväl bnp som forskning.

 

tillverkande mindre och medelstora företag skalar upp
I Sverige finns tillverkande mindre och medelstora företag med potential att skala upp verksamheten eller komplettera med annan verksamhet. Resultat blir nya arbetstillfällen, export, högre bnp. Socialdemokratiska regeringen bör här i ännu högre grad driva på för att kartläggning genomförs av potentiella mindre och medelstora företag enligt ovan. Därefter operativt driva på genomförandet av målstyrd och drivande dialog med företagen angående förutsättningar att skala upp verksamheten.

 

offentliga organisationer inom näringspolitik och företagande – högre verkningsgrad
I Sverige finns sådana organisationer på kommunal nivå, regional och nationell nivå. Socialdemokratiska regeringen tar här ett samlat operativt grepp, målstyrt, driver på, för att om möjligt nå ännu högre verkningsgrad. Därmed skapas möjligheter för att tillväxten av bnp påverkas gynnsamt.

 

entreprenörskap – unga
I varje stadsdel och mindre ort etableras ett entreprenörscentrum, riktat till unga. Varje enskilt entreprenörforum har företag som fadder. Samfinansiering mellan offentliga och privata aktörer. Resultat? Kommande entreprenörer och Startups som medverkar till att öka Sveriges bnp.

Tempot i Sveriges ekonomiska tillväxt är det viktigaste som finns i vårt land. Härifrån skapas sysselsättning, skattebas för att finansiera driften och investeringar i Sverige, förutsättningar för integration. Ekonomisk tillväxt, bnp, är en socialdemokratisk ledstjärna, och på den vägen ska det fortsätta. Men nu i ännu högre takt, och med all socialdemokratisk entreprenöriell kraft, ska socialdemokratin utgöra motorn för att nationellt, regionalt och lokalt, pressa upp Sveriges bnp.

Peter Tovman, ekonom och medlem i Socialdemokraterna, Stockholm, Östermalm

peter@tovman.se