”Riksrevisionen inleder granskningen efter indikationer på att Skolverkets statistik inte alltid motsvarar användarnas behov”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen ska ”svara på om Skolverket på ett ändamålsenligt sätt uppfyller sitt uppdrag i fråga om framtagande och användning av statistikunderlag för skolval, resursfördelning samt uppföljning och utvärdering av skolväsendet”.

Riksrevisionen räknar med att komma med en rapport till augusti 2022.