Riksrevisionen kör igång en granskning för att reda ut huruvida ”polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt”. Detta efter att riksdagen har pressat regeringen.

”Det är känt att upplevelsen av att polisen är effektiv är den faktor som mest påverkar förtroendet för rättsväsendet. Om staten inte lyckas upprätthålla samhällets kärnvärden i dessa områden riskerar vi att få mycket stora skador när det gäller förtroendet för staten och människors välbefinnande”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen utgår från att riksdagens har pressat regeringen. Så här skriver Riksrevisionen på sin hemsida:

”Riksdagen har uttryckt oro över utvecklingen, i synnerhet över att hälften av de kvinnor som bor i utsatta områden är otrygga, och vid flera tillfällen uttryckt ett behov av fler lokalt förankrade poliser i brottsutsatta områden. Riksdagen har även bett regeringen att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma detta.”

Syftet med granskningen är att ”undersöka om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt”.
Granskningen ska titta på ”om regeringen och Polismyndigheten har gett personalen förutsättningar att arbeta effektivt i särskilt utsatta områden samt om polisens arbetssätt är effektivt och anpassat till läget i dessa områden”.