Det är Företagarna som släpper en rapport som bygger på "en forskargrupp" vid Göteborgs universitet. Enligt rapporten har 60 procent av 245 mätbara vallöften infriats efter 18 månader av mandatperioden. Detta jämförs med tidningen Riksdag & Departements undersökning från förra mandatperioden då 53 procent vallöftena infriades under motsvarande period. 
Företagarna tycker därmed att regeringen Reinfeldt visar "handlingskraft".

Organisationen är mindre nöjd vad gäller politiken för småföretagen. Där återstår uppåt två av tre vallöften att infria. Företagarna anser att "behovet av nystart" för företagarpolitiken är "väsentligt".

Företagarna ger regeringen röd flagg bland annat vad gäller
* effektiviseringen av arbetsförmedlingen
* politik för praktikplatser
* sänkning av arbetsgivaravgifter
* obligatorisk a-kassa